Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stars and stripes
stars+and+stripes
['stɑ:z,ənd'straips]
danh từ
(the Stars and Stripes) cờ nước Mỹ; Sao và Sọc


/'stɑ:zənd'straips/

danh từ
cờ nước Mỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stars and stripes"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.