Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stair baluster
stair+baluster
['steə'bæləstə]
danh từ
lan can cầu thang


/'steə'bæləstə/

danh từ
lan can cầu thang


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.