Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stage manager


/'steidʤ'mænidʤə/

danh từ
(sân khấu) đạo diễn (kịch)
người phụ trách hậu đài

Related search result for "stage manager"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.