Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squeezer

squeezer
['skwi:zə]
danh từ
người ép, người vắt; máy ép, máy vắt
a lemon-squeezer
máy vắt chanh
người tống tiền, người bòn tiền, người bóp nặn
máy ép khử bọt khí (trong sắt nóng chảy)


/'skwi:zə/

danh từ
người ép, người vắt
người tống tiền, người bòn tiền, người bóp nặn
máy ép khử bọt khí (trong sắt nóng chảy)

Related search result for "squeezer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.