Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
square-built
square-built
['skweə'bilt]
tính từ
to ngang (người)


/'skweə'bilt/

tính từ
to ngang (người)

Related search result for "square-built"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.