Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spoon-net
spoon-net
['spu:n'net]
danh từ
cái vợt hứng cá


/'spu:nnet/

danh từ
cái vợt hứng cá

Related search result for "spoon-net"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.