Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spoon-meat
spoon-meat
['spu:n'mi:t]
danh từ
thức ăn lỏng; thức ăn cho trẻ con


/'spu:nmi:t/

danh từ
thức ăn lỏng; thức ăn cho trẻ con

Related search result for "spoon-meat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.