Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spirit level    Chuyên ngành kỹ thuật
ống bọt nước
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
nivô bọt nước
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
nivô rượu
    Lĩnh vực: xây dựng
ống nivô kiểu bọt nước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.