Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spinal column

danh từ
cột sống; xương sống lưngspinal+column
['spainl'kɔləm]
danh từ
cột sống; xương sống lưngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.