Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spider-web
spider-web
['spaidə'wed]
danh từ
mạng nhện


/'spaidəwed/

danh từ
mạng nhện

Related search result for "spider-web"
  • Words contain "spider-web" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nhện lưới nhện

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.