Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spellbinder
spellbinder
['spel,baində]
danh từ
người có thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của ai như thể có tà thuật (đặc biệt là một diễn giả)


/'spel,baində/

danh từ
(thông tục) diễn giả hấp dẫn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.