Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speak up
speak+up

[speak up]
saying && slang
speak louder, crank it up
Please speak up so everyone can hear you.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.