Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
southwards
southwards
['sauθwədz]
phó từ & tính từ
về hướng nam (như) southward
driving southwards along the motorway
lái xe theo xa lộ về hướng nam


/'sauθwəd/

danh từ
hướng nam

tính từ & phó từ
về phía nam

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.