Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soutache
soutache
[su:'tɑ:∫]
danh từ
dải trang trí (để khâu lên vải)


/su:'tɑ:ʃ/

danh từ
dải trang trí (để khâu lên vải)

Related search result for "soutache"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.