Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sottishness
sottishness
['sɔti∫nis]
danh từ
sự nghiện rượu bí tỉ (vì thế trở nên đần độn và mụ người vì rượu)


/'sɔtiʃnis/

danh từ
sự nghiện rượu bí tỉ
sự đần độn vì rượu

Related search result for "sottishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.