Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soothingly
soothingly
['su:ðiηli]
phó từ
dịu dàng, êm dịu, dễ chịu


/'su:ðiɳli/

phó từ
dịu dàng
xoa dịu, dỗ dành


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.