Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solicitation
solicitation
[sə,lisi'tei∫n]
danh từ
sự khẩn khoản, sự nài xin
sự gạ gẫm, sự níu kéo, sự chài khách
sự xúi giục


/sə,lisi'teiʃn/

danh từ
sự khẩn khoản, sự nài xin
sự gạ gẫm, sự níu kéo, sự chài khách
sự xúi giục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.