Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
softa
softa
['sɔftə]
danh từ
nhà nghiên cứu thần học (Thổ nhĩ kỳ)


/'sɔftə/

danh từ
nhà nghiên cứu thần học (Thổ nhĩ kỳ)

Related search result for "softa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.