Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soffit
soffit
['sɔfit]
danh từ
(kiến trúc) mặt dưới bao lơn; mặt dưới vòm


/'sɔfit/

danh từ
(kiến trúc) mặt dưới bao lơn; mặt dưới vòm

Related search result for "soffit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.