Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
social democrate
social+democrate
['sou∫l'deməkræt]
danh từ
nhà dân chủ xã hội


/'souʃəl'deməkræt/

danh từ
nhà dân chủ xã hội

Related search result for "social democrate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.