Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sob-stuff
sob-stuff
['sɔb'stʌf]
danh từ
(thông tục) câu chuyện sướt mướt
bài nhạc uỷ mị; bài văn tình cảm sướt mướt


/'sɔbstʌf/

danh từ
bài nhạc uỷ mị; bài văn tình cảm sướt mướt

Related search result for "sob-stuff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.