Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soaked/wet to the skin
soaked/wet+to+the+skin
thành ngữ skin
soaked/wet to the skin
ướt như chuột lột (người)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.