Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snapback
snapback
['snæp'bæk]
danh từ
(thể dục,thể thao) sự chuyền lùi, sự đá về (bóng đá)


/'snæp'bæk/

danh từ
(thể dục,thể thao) sự chuyền lùi, sự đá về (bóng đá)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.