Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snap-hook
snap-hook
['snæp'huk]
Cách viết khác:
snap-link
['snæp'liηk]
danh từ
móc có lò xo


/'snæphuk/ (snap-link) /'snæpliɳk/
link) /'snæpliɳk/

danh từ
móc có lò xo

Related search result for "snap-hook"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.