Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snap fastener
snap+fastener
['snæp'fɑ:snə]
Cách viết khác:
press-stud
['prestʌd]
như press-studkhuy bấm (khuy nhỏ cho quần áo có hai mảnh ấn vào nhau)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.