Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoothen
ngoại động từ
làm cho thành trơn, phẳngsmoothen
['smu:ðən]
ngoại động từ
làm cho thành trơn, phẳngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.