Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoke-stack
smoke-stack
['smouk'stæk]
danh từ
ống khói (trên một con tàu chạy bằng hơi nước)
ống khói cao
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ống khói của một tàu hoả chạy bằng hơi nước


/'smoukstæk/

danh từ
ống khói (trên tàu)

Related search result for "smoke-stack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.