Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smelling-salts
smelling-salts
['smeliη'sɔ:lts]
danh từ số nhiều
muối ngửi (để chữa ngất, gồm amoni cacbonat và chất thơm)
lọ muối ngửi (như) smelling-bottle


/'smeliɳ'sɔ:lts/

danh từ số nhiều
muối ngửi (để chữa ngất, gồm amoni cacbonat và chất thơm)

Related search result for "smelling-salts"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.