Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smart-money
smart-money
['smɑ:t'mʌni]
danh từ
tiền bồi thường


/'smɑ:t,mʌni/

danh từ
tiền bồi thường

Related search result for "smart-money"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.