Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sloth

sloth


sloth

The sloth is a slow-moving, nocturnal, rainforest mammal that lives hanging upside-down from trees.

[slouθ]
danh từ
sự lười biếng; sự uể oải
sự chậm chạp, sự chậm trễ
(động vật học) con lười (động vật có vú ở Nam Mỹ)


/slouθ/

danh từ
sự lười biếng, sự uể oải
sự chậm chạp, sự chậm trễ
(động vật học) con lười

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sloth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.