Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slop-pail
slop-pail
['slɔp'peil]
danh từ
thùng đựng nước tiểu; thùng đựng nước bẩn (trong phòng ngủ)


/'slɔp,peil/

danh từ
thùng đựng nước tiểu; thùng đựng nước bẩn (trong phòng ngủ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.