Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slink-butcher




slink-butcher
[sliηk'but∫ə]
danh từ
người bán thịt súc vật đẻ non


/sliɳk,butʃə/

danh từ
người bán thịt súc vật đẻ non

Related search result for "slink-butcher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.