Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sleeveless
sleeveless
['sli:vlis]
tính từ
không có tay (áo)


/'sli:vlis/

tính từ
không có tay (áo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sleeveless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.