Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slaver driver
slaver+driver
['sleivə]
danh từ
tàu buôn nô lệ
người buôn nô lệ
nước dãi
(nghĩa bóng) sự ton hót, sự bợ đỡ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời nói vớ vẩn, lời nói tầm bậy
nội động từ
nhỏ dãi, chảy nước dãi
ngoại động từ
để chảy nước dãi vào (quần áo...)


/'sleiv,draivə/

danh từ
cai nô (người cai trông nô lệ)
người chủ ác nghiệt

Related search result for "slaver driver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.