Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sky-blue
sky-blue
['skai'blu:]
tính từ
xanh da trời
danh từ
màu xanh da trời


/'skai'blu:/

tính từ
xanh da trời

danh từ
màu xanh da trời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sky-blue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.