Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sin bin (hockey)
sin+bin+(hockey)

[sin bin (hockey)]
saying && slang
(See the sin bin)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.