Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sinking-fund
sinking-fund
['siηkiη'fʌnd]
danh từ
vốn chìm (để trả nợ); quỹ thanh toán (nợ)
to raid the sinking-fund
sử dụng tiền bội thu (vào các mục đích khác)


/'siɳkiɳfʌnd/

danh từ
vốn chìm (để trả nợ); quỹ thanh toán (nợ) !to raid the sinking-fund
sử dụng tiền bội thu (vào các mục đích khác)

Related search result for "sinking-fund"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.