Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sinh ba


[sinh ba]
to give birth to triplets
Trẻ sinh ba
TripletTrẻ sinh ba
Triplets
Bà ấy đã sinh ba She gave birth to triplets


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.