Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
singing-master
singing-master
['siηiη'mɑ:stə]
danh từ
giáo viên dạy hát


/'siɳiɳ,mɑ:stə/

danh từ
giáo viên dạy hát

Related search result for "singing-master"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.