Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
signalize
ngoại động từ
làm cho được chú ý, làm nổi bật; đề caosignalize
['signəlaiz]
Cách viết khác:
signalise
['signəlaiz]
như signaliseđánh tín hiệu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.