Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sic
sic
[sik]
phó từ
đúng như nguyên văn, nguyên văn thế đấy, sic


/sik/

phó từ
đúng như nguyên văn ((thường) viết trong ngoặc đơn bên một câu trích dẫn tuy có chứa đựng sai sót hoặc vô lý nhưng vẫn được sao đúng nguyên văn)

Related search result for "sic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.