Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shut down
shut+down

[shut down]
saying && slang
stop operating, quit
Without electricity, the factory will have to shut down.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.