Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shovelbill
shovelbill
['∫ʌvlbil]
danh từ
(động vật học) vịt thìa, vịt có mỏ hình xẻng (như) shoveller


/'ʃʌvbil/

danh từ
(động vật học) vịt thìa ((cũng) shoveller)

Related search result for "shovelbill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.