Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shooting-gallery
shooting-gallery
['∫u:tiη'gæləri]
danh từ
toà nhà hoặc căn phòng để dân chúng luyện tập bắn súng trường... trúng đích


/'ʃu:tiɳ'gæləri/

danh từ
phòng tập bắn

Related search result for "shooting-gallery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.