Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shock-troops
shock-troops
['∫ɔk'trups]
danh từ số nhiều
quân đội được huấn luyện đặc biệt để dùng vào các cuộc đột kích; quân xung kích


/'ɔktrups/

danh từ
đội quân xung kích

Related search result for "shock-troops"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.