Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sheeting-plank
sheeting-plank
['∫i:tiη'plæηk]
danh từ
gỗ tấm (để lợp nhà)


/'ʃi:tiɳlæɳk/

danh từ
gỗ tấm (để lợp nhà)

Related search result for "sheeting-plank"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.