Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sharecrop
sharecrop
['∫eəkrɔp]
động từ
cấy rẽ, lĩnh canh


/'ʃeəkrɔp/

động từ
cấy rẽ, lĩnh canh

Related search result for "sharecrop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.