Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sex appeal
sex+appeal
['seks ə'pi:l]
danh từ
sự hấp dẫn giới tính, sự quyến rũ tình dục
a man with lots of sex appeal
một người đàn ông rất gợi tình


/'seksə'pi:l/

danh từ
sự hấp dẫn giới tính

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sex appeal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.