Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seven-league
seven-league
['sevn'li:g]
tính từ
seven-league boots đôi hài bảy dặm


/'sevn'li:g/

tính từ
seven-league boots đôi hài bảy dặm

Related search result for "seven-league"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.