Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serio-comic


/'siəriou'kɔmik/

tính từ
nửa nghiêm trang nửa hài hước; nửa đùa nửa thật, nửa nạc nửa mỡ

Related search result for "serio-comic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.